Frågor och svar om K21-upphängssystemet


Sitter mina skåp säkert på väggen?
För merparten av våra kunder är svaret ett klart och tydligt JA. Dina skåp hänger säkert och bra på väggarna. För några få av våra kunder är svaret mer osäkert. Dessa kunder kan nämligen ha ett vägghängt skåp som har monterats med en särskild konstruktion med namnet K21. K21 har sålts under perioden 2002–2016. Vi har utvecklat ett nytt säkringsbeslag som säkrar det vägghängda skåpets bärförmåga.

Gäller detta alla skåp?
Det är endast vägghängda skåp från HTH och uno form med K21-konstruktionen som berörs. Därför ska dessa skåp som utgångspunkt säkras ytterligare med ett extra beslag.

Hur många fall har kommit till er kännedom?
Under perioden 2002‒2016 har HTH haft nio fall. Vi har dock inte med säkerhet kunnat hänföra dessa fall till felaktig montering, och därför måste vi agera. uno form använder samma K21-upphängssystem, men känner inte till några fall med nedfallna skåp som kan hänföras till systemet.

Varför lossnar skåpen från väggen?
Generellt sett kan du som ägare av ett kök från HTH eller uno form vara lugn. Dina skåp hänger bra och säkert på väggen. I de enskilda fallen har vi dock märkt att vägghängda skåp med K21-konstruktionen inte har haft den nödvändiga bärförmågan. Att skåpen lossnar beror på hur de konstruerades i samband med monteringen av K21-upphängssystemet. Lösningen är därför att montera ett säkringsbeslag.

Behöver jag montera ett extra säkringsbeslag?
Ja, men självklart bara om skåpet har monterats med K21-upphängssystemet.

Är du osäker på om du har ett kök från HTH eller uno form?
Dra ut lådorna och titta efter en logotyp på sidorna. Det är inte alla lådor som har en logotyp. Om du är osäker rekommenderar vi att du tittar på videon och kontaktar vårt callcenter på telefonnummer (+45) 88 37 88 00. De guidar dig vidare

Ska jag tömma skåpet?
Rekommendationen är att fylla skåpet till max 30 kg, innan du har monterat säkringsbeslagen.

Hur påverkas min garanti?
När vår servicemontör har monterat säkringsbeslaget är den gällande garantin oförändrad.

Vad kostar det mig att få säkringsbeslaget monterat?
Det kostar ingenting. Vi står för allt arbete i samband med monteringen av säkringsbeslaget utan kostnad för dig.

I medierna har det sagts att orsaken till problemet skulle kunna vara kvaliteten på spånskivorna i skåpet, och att man bytte leverantör av spånskivor under hösten 2015. Kan det vara förklaringen?
Nej, så är det inte. Både vi och vår leverantör genomför löpande kvalitetstester och testerna visar att spånskivorna lever upp till alla gällande normer.

Behöver du mer information?
Kontakta gärna vårt callcenter på telefonnummer (+45) 88 37 88 00 eller besök någon av våra butiker.